در يكي از هفته هاي ماه نوامبر من بيش از 40000 دلار فاكتور صادر كردم اما فقط 2000 دلار در حساب بانكي تجاري خودم داشتم. عليرغم بودجه بندي دقيق ، جمع كردن پول و فاكتورهاي پرداخت سريع تلاش من براي جلوگيري از فشار ناشي مديريت كسب و كار خودم كافي نبود.

براي اعضاء YouEconomy افزايش و كاهش تحصيل پول و پرداخت وجوه نقد مي تواند يك مسئوليت سنگين باشد.

به گزارش آلامتو به نقل از سايت success؛ هر چيزي از پرداخت هاي موعد قبلي تا ركود فصلي مي تواند باعث وقفه هاي ناگهاني در جريان هاي نقدي شود. چرخه جشن و مهماني ها يا قحطي مي تواند استرس دائمي در مورد پرداخت هاي جبراني براي گذران زندگي ايجاد كند.

براي زنده ماندن و رشد در ميان اين نوسانات ضرب المثل ” انتظاره يك مسئله غير منتظره داشته باشيد “يك حكم است.

بالاخره اجاره هنوز يك بدهي محسوب است. مهم نيست كه چند هزار دلار در جريان است اگر هيچ يك آنها در حساب بانكي شما نباشد وقتي كه موعد پرداخت صورت حساب ماليات فصلي شما فرا مي رسد.

در اينجا 4 روش مديريت كسب و كار وجود دارد كه مي تواند چارچوبي براي امنيت مالي شما ايجاد كند حتي اگر حقوق و دستمزد مطمئني نداشته باشيد.

  1. درآمد و هزينه خودتان را محاسبه كنيد

حداقل هزينه هاي كسب و كار و زندگي شما كدامند؟ 10 درصد ديگر و پس اندازهاي بازنشستگي را به آنها اضافه كنيد تا بتوانيد به يك رقم صحيح برسيد : معياري براي قابليت سوددهي سرمايه گذاري شما.

وقتي كه شما يك معيار واضح براي پوشش هزينه هاي اوليه خودتان داشته باشيد , يك آستانه براي اينكه چقدر بايد كسب درآمد كنيد و همچنين مقاديري براي مصارف ديگر، پس انداز و اهداف سرمايه گذاري مجدد به شما ارائه مي دهد.

رقم دخل و خرج خودتان را از درآمد ماه قبل كم كنيد تا بتوانيد محاسبه كنيد چه مقدار پول را مي توانيد صرف هزينه هاي اختياري كنيد.

  1. حساب هاي تجاري و شخصي را مخلوط نكنيد

براي نويسنده هاي آزاد يا نيمه وقت درآوردن چند صد دلار از يك شغل ديگرممكن است مانند بسياري از كسب و كارهاي ديگر احساس نشود. اما هنوز هم بايد با اين درآمد مانند آنها رفتار كرد.

حساب هاي تجاري جداگانه اي براي حفظ درآمد شغل آزاد يا درآمدهاي جانبي باز كنيد و از اين حساب هاي شخصي بطور مجزا مصرف كنيد.

علاوه بر ساده سازي حساب ها در موعد پرداخت ماليات، اين جداسازي مي تواند به ايجاد يك ذهنيت مديريتي مهم در شما كمك كند: درآمد برابر با عايدي نيست!

  1. يك سپر بسازيد

وقتي انتظار موارد غير منتظره را داريد نيازمند يك صندوق پول نقد سالم براي مديريت وقفه هاي جريان نقدي هستيد – كه جدا از پس اندازهاي ضروري شخصي است.

در حاليكه اين سپر رابراي پس انداز تجاري مي سازيد، مديريت بايد نگاهي به پتانسيل ركود كسب و كار بياندازد و برنامه هاي پشتيباني را برنامه ريزي كند. در عوض چند هفته بيكار بودن فعالانه به دنبال فرصت هاي جديد باشيد قبل از اينكه فشارهاي تحميل شده به شما كمك كنند از وابستگي بيش از حد به سپرهاي تجاري اورژانسي اجتناب كنيد.

  1. بخشي از منابع انساني اداري خودتان باشيد

انتخاب شغل آزاد همچنين به معناي خودكفايي است. سولوپرنرها (كساني كه كسب و كار خودشان را مديريت مي كنند) سلامت و رفاه دراز مدت خودشان را تحت كنترل قرار مي دهند و آنرا مانند ديگر ابعاد كسب و كار خودشان جدي تلقي مي كنند.

من هزينه هاي بازنشستگي خودم را وارد ارقام دخل و خرج كردم تا مطمئن شوم آنها مانند ساير هزينه هاي ضروري زندگي غير قابل تغيير هستند. بالاخره تنها راه پيشرفت در اقتصاد خودتان داشتن يك چشم انداز بلند مدت و برنامه ريزي براي آن است.